Garantie

Op de door ons geleverde producten wordt standaard 1 jaar fabrieksgarantie gegeven. Deze fabrieksgarantie doen geen afbreuk aan de wettelijke garantie waar de consument recht op heeft.

Naast de fabrieksgarantie zit er op onze producten een wettelijke garantie. Wettelijke garantie wil zeggen dat een product datgene moet doen wat de consument er in alle redelijkheid van mag verwachten.

Indien wij overgaan tot uitkering, geldt altijd dat wij uitsluitend de artikelen vergoeden en geen derdenkosten en vervolgkosten.

Mocht Electrobouw BV., om welke reden dan ook, gehouden is enige schade te vergoeden zal de schadevergoeding niet hoger zijn dan een bedrag gelijk aan de factuurwaarde met betrekking tot het product waardoor de schade is veroorzaakt.